Stypendia 2012


Jak co roku Nasz Klub Kiwanis ufundował  stypendia dla uczniów wybitnie wyróżniających się nauką, osiągnięciami sportowymi lub udzielających się społecznie i środowiskowo.

Stypendia wraz z dyplomami zostały wręczone na uroczystych akademiach ,które odbyły się z okazji Dnia Edukacji Narodowej.