Kiwanis-Historia Kiwanis Polska


Historia Kiwanis Polska

Idee Kiwanis International, jako jednej z największych międzynarodowych organizacji charytatywnych, o amerykańskim ponad 90-letnim rodowodzie, ukierunkowanej na pomaganie dzieciom świata: „Serving the Children of the World", zaszczepione zostały na gruncie polskim przed siedemnastoma laty. Kiwanis International został założony w 1915 roku w Detroit. Pierwszy europejski klub Vienna powstał w Austrii w 1963 roku.

Pierwszy w Europie na wschód od Łaby klub KIWANIS INTERNATIONAL powstał w 1991 r w Gdańsku. Inicjatorami byli Wiesław Kobyliński i Mieczysław Preis, obaj związani ze środowiskiem plastyków Wybrzeża.
Właśnie przez kontakty środowiskowe poznali ruch Kiwanis International w Niemczech, konkretnie w Mannheim. Burmistrz Frankenthalu p. Popitz i prof. Kohl na czele klubu Mannheim- Ludwigshafen patronowali powstaniu klubu Gdańsk.

Kolejnymi klubami w Polsce były powstałe z inicjatywy Mietka Preisa kluby Olsztyn , Poznań, Puławy i Lublin. Koniec lat dziewięćdziesiątych i początek wieku XXI to okres szybkiego wzrostu liczebności klubów, co jest zasługą intensywnej działalności Wandy Kobylińskiej z Gdańska. Na Śląsku kluby zakładał również Wiktor Nawratil.

W 2001 roku powstał polski Dystrykt. Honor pierwszego Gubernatora nadano wówczas Jackowi Sobocińskiemu z Gdańska, który sprawował tę funkcję przez dwie kadencje.

Do przyjętego obrzędu naszej Organizacji w Polsce, należy przekazywanie podczas Konwentu Dystryktu przez Gubernatora łańcucha, jako symbolu władzy, swojemu następcy. Na łańcuchu uwiecznia się nazwiska kolejnych gubernatorów, grawerując okres ich kadencji na tabliczkach metalowych. Polski łańcuch gubernatorski zawiera następujące nazwiska: Jacek Sobociński, 2002-2003; Kazimierz Ciesielski, 2003-2004: Marek Szarata, 2004-2005; Anna Maldzis, 2005; Grażyna Psiuch, 2005-2006; Renata Orłowska, 2006-2007; Anna Ciosk, 2007 - 2008.
Łańcuch wieńczy medali z napisami o treści: rewers - KIWANIS INTERNATIONAL, POLAND, GOVERNOR, awers: „Polska, Witajcie w rodzinie Klubów Kiwanis, Region Islandia, Wyspy Owcze 2003".

Obecnie Gubernatorem Kiwanis Polska jest Mira Harman z Gdańska (kadencja 2008-2009). Gubernatorem elektem (kadencja 2009-2010) jest Ryszard Gruda z Gdańska.

Dystrykt polski jako District in Formation (dystrykt w procesie tworzenia) funkcjonuje w obrębie Federacji Europejskiej Kiwanis International, której siedziba znajduje się w Gandawie (Gent).Centrala organizacji światowej mieści się w Indianapolis w USA.